Beveg Kristiansand logo hvit

TRO • HÅP • KJÆRLIGHET

- En utfordring til handling

for å møte byens sosiale utfordringer

Stian Hansen

Stian Hansen ny leder i Beveg Kristiansand

Stian Hansen, til vanlig pastor i Hånes frikirke, er nå gått inn som ny daglig leder i Beveg Kristiansand. Han tok over stillingen 1. oktober.

Beveg Kristiansand ble en egen forening i januar 2023. Nytt styremedlem som er gått inn denne våren er Ingunn Holme, til daglig leder i KUP - Kirkens ungdomsprosjekt.

vipps-beveg-kristiansand

Gi en gave til Beveg Kristiansand?

Beveg Kristiansand er organisert som en egen forening med nummer 930 528 641 i Brønnøysundregisteret fra 01.01.2023. Vi har konto i Sparebanken Sør og du kan nå gi en gave til Beveg Kristiansand på VIPPS. Last ned informasjonsfolder her.

Annonse 246x181 HSF Kristiansand sommer 2023 Jente

Vil du besøke en barnefamilie?

Home-Start familiekontaktene er en av aktørene som gjør mye god for mange i Kristiansand by.  Nytt kurs for frivillige starter 28. august 2023. Er dette noe for deg? 

Ressursgrupper

Foster- og avlastningshjem

Utsatte barn og familier

Utsatt ungdom

Ressursgruppe for flyktninger

Integrering av innvandrere og fremmedkulturelle

Matutdeling

Økonomisk hjelp

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på hva som skjer

Beveg Kristiansand ønsker å være en bevegelse og jobber ut fra stikkordene: Analyse, agenda og arena.

Analyse

Gjøre analyse av kirkelig virkelighet, byens sosiale utfordringer og hvordan kirkens medlemmer tar samfunnsansvar.

Agenda

Inspirere og engasjere til samhandling rundt de behov som finnes i byen og i fellesskap sette agenda og ta initiativ for å møte byens behov.

Arena

Skape arenaer der ledere i kirke, organisasjon, nærings- og samfunnsliv kan engasjeres i forhold til den agenda som blir utformet.

Tro

Håp

Kjærlighet