Beveg Kristiansand logo hvit

TRO • HÅP • KJÆRLIGHET

- En utfordring til handling

for å møte byens sosiale utfordringer

Hva skjer i byen vår? Hva er behovene nå? Ta pulsen på byen! 

Møt ledere som har nært kjennskap til de ulike behov og hva som skjer i byen vår.
Tid: Mandag 17. oktober, kl. 1900-2100
Sted: Hånes frikirke (Hånesveien 101)

Seks ulike ressursgrupper er etablert, møt deres ledere og hør hva som skjer i byen og hvordan du fra din kirke, menighet eller organisasjon kan koble deg på.

Husk òg å melde deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på hva som skjer.

Ressursgrupper

Foster- og avlastningshjem

Utsatte barn og familier

Ressursgruppe for flyktninger

Kontaktinformasjon og utvidet informasjon finner du her.

Kristin Haugen

Kontaktperson for oppdatering fra Kristiansand kommune

Øivind Augland

Kontaktperson for vertskapshjem og vertskapskirker

Maria Engervik

Kontaktperson for veiledning og samtaletjenester mental helse

Jan Terje Omdal

Kontaktperson for veiledning og samtaletjenester mental helse

Beveg Kristiansand ønsker å være en bevegelse og jobber ut fra stikkordene: Analyse, agenda og arena.

Analyse

Gjøre analyse av kirkelig virkelighet, byens sosiale utfordringer og hvordan kirkens medlemmer tar samfunnsansvar.

Agenda

Inspirere og engasjere til samhandling rundt de behov som finnes i byen og i fellesskap sette agenda og ta initiativ for å møte byens behov.

Arena

Skape arenaer der ledere i kirke, organisasjon, nærings- og samfunnsliv kan engasjeres i forhold til den agenda som blir utformet.

Tro

Håp

Kjærlighet