Beveg Kristiansand logo hvit

TRO • HÅP • KJÆRLIGHET

- Forener krefter og skaper bevegelse

Beveg Kristiansand med fokus på Tweens

Tid: Onsdag 7. februar, kl. 1800-2100
Sted: Hånes frikirke (Hånesveien 101)

Beveg Byen er blitt utfordret av en av våre samarbeidspartnere, Kirkens Ungdomsprosjekt, til å sette fokus på tweens i byen. Kulturen blant ungdom blir mer voldelig, flere faller på utsiden, det er mer rus, og mange unge føler på håpløshet. Vi ønsker å forene krefter og skape en positiv bevegelse gjennom å sette et stort søkelys på tweens nå. Kanskje ditt og mitt engasjement kan være med og endre ungdomskulturen i vår by i løpet av 2-4 år, og fylle den med håp og menneskeverd.

I denne anledning ønsker vi å invitere til en felles inspirasjonssamling for både ansatte og frivillige som arbeider med tweens i vår by. Det vil bli enkel bevertning og dyktige fagfolk som vil dele og inspirere. Vi vil jobbe med ulike case og sitte sammen fordelt etter hvilken bydel vi kommer fra. Vi spør oss: Hva kan vi gjøre?

Husk òg å melde deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på hva som skjer.

Stian Hansen

Stian Hansen ny leder i Beveg Kristiansand

Stian Hansen, til vanlig pastor i Hånes frikirke, er nå gått inn som ny daglig leder i Beveg Kristiansand. Han tok over stillingen 1. oktober.

Beveg Kristiansand ble en egen forening i januar 2023. Nytt styremedlem som er gått inn denne våren er Ingunn Holme, til daglig leder i KUP - Kirkens ungdomsprosjekt.

Gi en gave til Beveg Kristiansand?

Beveg Kristiansand er organisert som en egen forening med nummer 930 528 641 i Brønnøysundregisteret fra 01.01.2023. Vi har konto i Sparebanken Sør og du kan nå gi en gave til Beveg Kristiansand på VIPPS. Last ned informasjonsfolder her.

vipps-beveg-kristiansand

Mobiliseringssamling for Beveg Kristiansand 11. april 2024

Hold av datoen torsdag 11. april, kl. 19.00 - 21.30. Da blir det stor mobilisering for Beveg Kristiansand, der vi inviterer alle menighetene i Kristiansand til å bli med å mobilisere for å møte byens behov. Det blir oppdateringer om hva som skjer og god tid til samtaler. Påmelding og mer informasjon kommer rundt 1. februar 2024.

Ressursgrupper

Foster- og avlastningshjem

Utsatte barn og familier

Utsatt ungdom

Ressursgruppe for flyktninger

Integrering av innvandrere og fremmedkulturelle

Matutdeling

Økonomisk hjelp

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på hva som skjer

Beveg Kristiansand ønsker å være en bevegelse og jobber ut fra stikkordene: Analyse, agenda og arena.

Analyse

Gjøre analyse av kirkelig virkelighet, byens sosiale utfordringer og hvordan kirkens medlemmer tar samfunnsansvar.

Agenda

Inspirere og engasjere til samhandling rundt de behov som finnes i byen og i fellesskap sette agenda og ta initiativ for å møte byens behov.

Arena

Skape arenaer der ledere i kirke, organisasjon, nærings- og samfunnsliv kan engasjeres i forhold til den agenda som blir utformet.

Tro

Håp

Kjærlighet