Beveg Kristiansand logo hvit

TRO • HÅP • KJÆRLIGHET

- Forener krefter og skaper bevegelse

Inspirasjonssamling Beveg Kristiansand

Tid: Fredag 12. april, kl. 0800-1000
Sted: Tangen 76, 6. etasje
Pris: Inkl. frokost, Vipps-betaling ved ankomst

Hvordan kan vi som ledere innen næringsliv-, samfunn- og kirke arbeide sammen til det beste for byen? Hvordan kan vi forene krefter og skape bevegelse? Hør historier av hva som skjer i byen, og møt Alan Platt, grunnlegger og leder av City Changers, en global bevegelse som hadde sin start i Sør-Afrika.

Husk òg å melde deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på hva som skjer.

Alan Platt

Inspirasjonssamling for unge

Tid: Lørdag 13. april, kl. 1800
Sted: Tangen 16, 4. etasje

Hvordan kan vi som kristne være med å skape en enda bedre by? Alan Platt er grunnlegger av den globale organisasjonen City Changer Movement. Han er en stor kapasitet på området og vil dele sine erfaringer. Flere vil dele sine historier og det blir fin anledning til spørsmål og samtale.

Middag serveres kl 18.15.

Stian Hansen

Ny daglig leder

Stian Hansen, til vanlig pastor i Hånes frikirke, er nå gått inn som ny daglig leder i Beveg Kristiansand. Han tok over stillingen 1. oktober.

Beveg Kristiansand ble en egen forening i januar 2023. Nytt styremedlem som er gått inn denne våren er Ingunn Holme, til daglig leder i KUP - Kirkens ungdomsprosjekt.

vipps-beveg-kristiansand

Gi en gave til Beveg Kristiansand?

Beveg Kristiansand er organisert som en egen forening med nummer 930 528 641 i Brønnøysundregisteret fra 01.01.2023. Vi har konto i Sparebanken Sør og du kan nå gi en gave til Beveg Kristiansand på VIPPS. Last ned informasjonsfolder her.

Ressursgrupper

Foster- og avlastningshjem

Utsatte barn og familier

Utsatt ungdom

Ressursgruppe for flyktninger

Integrering av innvandrere og fremmedkulturelle

Matutdeling

Økonomisk hjelp

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på hva som skjer

Beveg Kristiansand ønsker å være en bevegelse og jobber ut fra stikkordene: Analyse, agenda og arena.

Analyse

Gjøre analyse av kirkelig virkelighet, byens sosiale utfordringer og hvordan kirkens medlemmer tar samfunnsansvar.

Agenda

Inspirere og engasjere til samhandling rundt de behov som finnes i byen og i fellesskap sette agenda og ta initiativ for å møte byens behov.

Arena

Skape arenaer der ledere i kirke, organisasjon, nærings- og samfunnsliv kan engasjeres i forhold til den agenda som blir utformet.

Tro

Håp

Kjærlighet