Beveg Kristiansand logo hvit

TRO • HÅP • KJÆRLIGHET

- En utfordring til handling

for å møte byens sosiale utfordringer

Hva skjer i byen vår? Hva er behovene nå? Ta pulsen på byen! 

Møt ledere som har nært kjennskap til de ulike behov og hva som skjer i byen vår.
Tid: Mandag 17. oktober, kl. 1900-2100
Sted: Hånes frikirke (Hånesveien 101)

Seks ulike ressursgrupper er nå etablert! Møt lederne fra disse gruppene, og hør hva som skjer i byen og hvordan du fra din kirke, menighet eller organisasjon kan koble deg på.

Flyer og program kan du laste ned her!

Husk òg å melde deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på hva som skjer.

Ressursgruppe for matutdeling

Matbehovet i Kristiansand kommune er fordoblet

En av ressursgruppene i Beveg Kristiansand har fokus på matutdeling og behov hos individer og enkeltfamilier. Hør Christian Føreland, leder av Matsentralen Sør, fortelle hva som skjer og behovene som finnes i byen vår.

Ressursgrupper

Foster- og avlastningshjem

Utsatte barn og familier

Utsatt ungdom

Ressursgruppe for flyktninger

Integrering av innvandrere og fremmedkulturelle

Matutdeling

Økonomisk hjelp

Beveg Kristiansand ønsker å være en bevegelse og jobber ut fra stikkordene: Analyse, agenda og arena.

Analyse

Gjøre analyse av kirkelig virkelighet, byens sosiale utfordringer og hvordan kirkens medlemmer tar samfunnsansvar.

Agenda

Inspirere og engasjere til samhandling rundt de behov som finnes i byen og i fellesskap sette agenda og ta initiativ for å møte byens behov.

Arena

Skape arenaer der ledere i kirke, organisasjon, nærings- og samfunnsliv kan engasjeres i forhold til den agenda som blir utformet.

Tro

Håp

Kjærlighet