Analyse

Vi arbeider ut fra stikkordene analyse, agenda og arena. Vi vil analysere den kirkelige virkelighet, byens sosiale utfordringer og hvordan Kirkens medlemmer bidrar i samfunnet.

Rapporten som er gitt ut i september 2021 ble til under den største pandemien Europa og verden har opplevde de siste 100 årene. Våre tall er hentet fra før pandemien og situasjonen vi er i kan ha endret tallene slik at de ser annerledes i dag. Rapporten er delt opp i tre deler:

Kjærlighet

De sosiale utfordringene - hvem er vår neste?

Tro

Den kirkelige virkelighet - hvem er de kristne?

Håp

Samfunnsengasjement - hvordan kan vi bidra?

Beveg-byen-kirkelig-aktivitet-forside

I hver del presenterer vi statistikk fra ulike undersøkelser som munner ut i konkrete utfordringer og spørsmål. Vårt mål er å både engasjere og vekke leserne.

Under temaet de sosiale utfordringene lot vi oss inspirere av undersøkelsen som ble gjennomført av Fædrelandsvennen i 2018 og vi har hentet inn statistikk på disse områdene.

I temaet den kirkelige virkelighet har vi innhentet tall fra de fleste forsamlinger og kirker i kommunen.

Under temaet samfunnsengasjement drøfter vi frivillighet og hvilke muligheter som ligger i kristnes engasjement, og vi presenterer resultater fra en undersøkelse blant et mindretall kirkelig aktive i Kristiansand.

Vi avslutter rapporten med å oppfordre alle til handling. Denne finner du under Agenda.

Last ned rapporten i sin helhet her.