Kommunale tiltak

Vi tror det er mye synergi som kan oppstå ved å vite om og ha kontakt med mange av de kommunale tiltakene som skjer i byen. Her finner du gode linker til ressurser og kommunale tiltak.

Rapport angående flere i arbeid i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune satte i 2018 ned et arbeidsutvalg som skulle sette fokus på temaet: Flere i arbeid. Rapporten ble levert i 2020 og flere er nå involvert i å iverksette nye tiltak. Her kan du lese rapporten i sin helhet: