Ressurser

Beveg Kristiansand ønsker å skape en felles forståelse blant kristne i kirke og organisasjon, samt innen samfunns- og næringsliv, om sentrale utfordringer og kirkelig virkelighet i byen vår og hvordan vi sammen kan bidra til å bevege Kristiansand. Vi tror at sammen kan vi nå lenger. Vi ønsker å skape synergier mellom arbeid som allerede er igang, og inspirere alle til å se hvordan en kan arbeide sammen for byens beste.

Ressursgrupper

Den viktigste ressursen ønsker vi skal bli grupper av mennesker som brenner for det samme og som ser at sammen kan vi gjøre mer. Vi ønsker å kalle disse ressursgrupper.

Kommunale tiltak

Vi tror det er mye synergi som kan oppstå ved å vite om og ha kontakt med mange av de kommunale tiltakene som skjer i byen. Her finner du gode linker til ressurser og kommunale tiltak.

Kirke og organisasjon

I mange av byens kirker og organisasjoner gjøres det mye godt arbeid. Her finner du oversikt over byens kirker og organisasjoner og de tiltak som allerede er igang. Vi tror ikke vi har oversikt over alt.

Andre ressurser

Det finnes også mye annet som kan være brukbart i arbeidet vårt. Her legger vi opp ressurser som vi tror kan være nyttige å bruke i din lokale kontekst, og til å hjelpe oss å bevege Kristiansand.