Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget (AU) består i dag av 3 personer som møtes på månedlig basis. De som sitter nå er medlemmer fra styringsgruppen, men de kan også være fra samarbeidsgrupper eller være andre personer som ønsker å bidra til å virkeliggjøre Beveg Kristiansand sin visjon og strategi.  AU ledes av daglig leder, er underlagt styringsgruppen, og arbeider ut fra styringsgruppens strategi.