Kontakt oss

Fred Henry
Berg

Domprost i
Kristiansand domkirke

Ole
Lunde

Næringslivsleder i
Kristiansand

Hilde
Lunde

Daglig leder
Filadelfia Kristiansand

Jørgen
Kristiansen

Tidligere varaordfører i
Kristiansand kommune

Rune
Tobiassen

Hovedpastor Østsida Frikirke
Leder for Fellesmøtene

Andreas
Andersen

Kirkeverge
Den norske kirke

Øivind
Augland

Hovedpastor i
Hånes frikirke

Bjørn Edvart
Andersen

Leder
Frelsesarmeen

Ane
Albæk

Menighetsrådsleder Katolske Kirke, St. Asngar Menighet

Ingunn
Holme

Daglig leder i Kirkens ungdomsprosjekt

Ressursgrupper

Den viktigste ressursen ønsker vi skal bli grupper av mennesker som brenner for det samme og som ser at sammen kan vi gjøre mer. Vi ønsker å kalle disse ressursgrupper.

Kommunale tiltak

Vi tror det er mye synergi som kan oppstå ved å vite om og ha kontakt med mange av de kommunale tiltakene som skjer i byen. Her finner du gode linker til ressurser og kommunale tiltak.

Kirke og organisasjon

I mange av byens kirker og organisasjoner gjøres det mye godt arbeid. Her finner du oversikt over byens kirker og organisasjoner og de tiltak som allerede er igang. Vi tror ikke vi har oversikt over alt.

Andre ressurser

Det finnes også mye annet som kan være brukbart i arbeidet vårt. Her legger vi opp ressurser som vi tror kan være nyttige å bruke i din lokale kontekst, og til å hjelpe oss å bevege Kristiansand.