Arena

Beveg Kristiansand er en bevegelse som ønsker å mobilisere og inspirere kristne til å stå sammen om å arbeide for «byens beste». Vi står sammen om nestekjærligheten og vårt felles mål om å gjøre byen til et godt sted å bo for alle på tross av våre forskjeller. Vi ønsker å skape gode arenaer eller møteplasser hvor kristne fra ulike menigheter og organisasjoner kan samarbeide og utnytte sine ressurser for å nå felles mål.

Vi ønsker å gi følgende utfordringer:

 • La troen bli synlig i gode gjerninger til det beste for mennesker rundt deg.
 • Bidra aktivt til å inkludere mennesker som trenger det i dine sosiale nettverk.
 • Integrere flyktninger og innvandrere på din arbeidsplass og i ditt nettverk.
 • Inkludere utsatte barn og unge inn i egen familie, for eksempel gjennom å være avlastnings- eller fosterhjem.
 • Bidra til trygge og gode familierelasjoner der det er godt for barn å vokse opp.
 • Skape en kultur der oppmuntring, omsorg og bekreftelse på alle arenaer der du ferdes.
 • Sette byens sosiale utfordringer på agendaen, og oppsøke arenaer der vi kan samarbeide om å møte byens sosiale utfordringer.
 • Bygge mindre fellesskap der mennesker blir sett og inkludert på en god måte, og der tro, håp og kjærlighet blir erfart i praksis.
 • Oppmuntre og legge til rette for at kirkens medlemmer kan ta et større samfunnsansvar, både gjennom yrkesliv og frivillighet utenfor kirken.
 • Sette fokus på områder der det kirkelige nærvær er minst, og bygge fellesskap i disse områdene.
 • Legge til rette for å skape nye arbeidsplasser i vårt lokalsamfunn.
 • Arbeide aktivt for å integrere mennesker som faller utenfor yrkeslivet, og gi dem nye muligheter.
 • Bruke din innflytelse og dine økonomiske midler med fokus på å skape et bedre samfunn.
 • Skape insentiver på arbeidsplassen og gjøre det lett for folk å bidra til å hjelpe andre både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Under temaet RESSURSGRUPPER kan du finne lese mer om de arenaer som allerede finnes eller er i ferd med å skapes.