Visjon

Kan det skje?

Tenk om vi de neste 5-10 årene klarer å skape sosiale nettverk som gjør at alle mennesker i byen vår opplever seg inkludert og sett. At ingen opplever å være ensomme eller å stå alene. Tenk om vi sammen klarer å bekjempe fattigdommen i byen vår gjennom å hjelpe mennesker til å utvikle og bruke sine ferdigheter og talenter, tilby arbeidsplasser, legge til rette for jobbtrening, og hjelpe med jobbsøking og økonomistyring. Og tenk om vi klarer å gi hjelp til foreldre og familier slik at alle barn får trygge og gode hjem å vokse opp i. Kan det skje?

En bevegelse

Beveg Kristiansand ønsker å inspirere og mobilisere kristne til å gjøre Kristiansand til et godt sted å bo for alle mennesker gjennom tro, håp og kjærlighet. Kirken ønsker å lede mennesker til tro på Jesus Kristus, og gjennom troen gi mennesker håp og fellesskap.

1. Korinterbrev 13 sier: «Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» Tro og håp gir kraft til bevegelsen. Kjærlighet blir til våre handlinger som gjør at vår bevegelse kan forandre menneskers liv.

  • Tro

    Lede mennesker til tro på Jesus Kristus

  • Håp

    Engasjere til samfunnsansvar

  • Kjærlighet

    Møte byens sosiale utfordringer

_AP85264

Beveg Kristiansand ønsker å skape en felles forståelse blant kristne i kirke og organisasjon, samt innen samfunns- og næringsliv, om sentrale utfordringer og kirkelig virkelighet i byen vår og hvordan vi sammen kan bidra til å bevege Kristiansand.

Vi arbeider ut fra stikkordene analyse, agenda og arena. Vi vil analysere den kirkelige virkelighet, byens sosiale utfordringer og hvordan Kirkens medlemmer bidrar i samfunnet. Vår agenda er å inspirere og engasjere alle kristne til å samarbeide om de sosiale utfordringene gjennom å skape arenaer der dette engasjementet kan kanaliseres inn mot byens behov.