Matutdeling

Denne ressursgruppen representerer et bredt utvalg av ledere som i sine sammenhenger arbeider med å dekke behov for matutdeling. De har førstehåndskjennskap til det som skjer på byen, oversikt over arbeid i de ulike menighetene, samt utfordringer og behov som finnes i byen, og ønsker være ressurs inn mot de ulike forsamlinger og kirker i byen vår. De kan gi oversikt over hvem som deler ut mat og ulike målgrupper for tilbudene. De ønsker både å informere og mobilisere for at byen blir et godt sted for alle mennesker.

Disse er med:

Christian Førland

Christian Føreland

Rune-Tobiassen

Rune Tobiassen

Stian Hansen

Stian Hansen

Har du spørsmål kontakt oss på mail. Vi videreformidler spørsmålene til de som kan svare på de.