Bakgrunn

Beveg byen har hentet inspirasjon fra en parallell bevegelse i Sør-Afrika. Der utfordrer de kirkens medlemmer til å være forandringsagenter i samfunnet. Til å «gjøre det beste» for byen de bor i. De henviser til en historie i det gamle testamentet hvor Israelsfolket var ført i fangenskap til Babylon og ønsket å få returnere til sitt hjemland. Men Gud talte til dem og sa: «Søk byens beste, for går det den godt, går det dere godt».

couple-1845334 Pexels from Pixabay

Hvordan kan vi som kirkens medlemmer søke byens beste? Hvordan bringer vi håp til mennesker rundt oss? Hvordan kan du på din arbeidsplass, studiested, nabolag, eller gjennom engasjement på fritiden være med å søke det beste for byen og for menneskene som bor der? Hva betyr det? Hva kan være ditt bidrag? Å være en kristen forplikter oss til å handle ansvarlig og til å ta vare på alle våre medmennesker og på samfunnet rundt oss.

For å lære mer bestill gjerne boken BEVEG BYEN (Hermon forlag). Beveg Kristiansand står i relasjon til arbeidet som skjer i Beveg Oslo.

beveg byen