Foster- og avlastningshjem

Vi ønsker å være med og rekruttere til fosterhjem og avlastningshjem i Kristiansand. Det er mange barn som trenger et trygt hjem for en periode eller til å vokse opp i. For mange barn og familier er det viktig at fosterhjemmet ligger i barnets nærområde slik at barnet kan opprettholde kontakt med skole, nettverk og aktiviteter. Vårt fokus er å komme rundt i menigheter og forsamlinger i byen og fortelle om noe av det behovet som finnes i byen, samt rekruttere nye til å bli et fosterhjem eller besøkshjem.

Vi vil også oppfordre menigheter til å bli fosterhjems-ambassadører. Å være ambassadør betyr at man stiller kanaler og ressurser tilgjengelig for å spre informasjon om fosterhjem i organisasjonen. Man knyttes også til et ambassadørnettverk der man får oppdatert informasjon om behov og kan bli spurt om konkrete barn som trenger fosterhjem i sitt nærområde. Dette kan flere menigheter være med på å gjøre.

Monica Røsnes var i 2020 med på et intervju med Bufetat om fosterhjem, du kan se hele videoen over.

Disse er med:

Heidi Øksendal Natvig

Monica Røsnes

Ingrid Wikstad

Har du spørsmål kontakt oss på mail. Vi videreformidler spørsmålene til de som kan svare på de.