Hvem er Beveg Kristiansand?

Kan det skje?

Tenk om vi de neste 5-10 årene klarer å skape sosiale nettverk som gjør at alle mennesker i byen vår opplever seg inkludert og sett. At ingen opplever å være ensomme eller å stå alene. Tenk om vi sammen klarer å bekjempe fattigdommen i byen vår gjennom å hjelpe mennesker til å utvikle og bruke sine ferdigheter og talenter, tilby arbeidsplasser, legge til rette for jobbtrening, og hjelpe med jobbsøking og økonomistyring. Og tenk om vi klarer å gi hjelp til foreldre og familier slik at alle barn får trygge og gode hjem å vokse opp i. Kan det skje?

En bevegelse

Beveg Kristiansand ønsker å inspirere og mobilisere kristne til å gjøre Kristiansand til et godt sted å bo for alle mennesker gjennom tro, håp og kjærlighet. Kirken ønsker å lede mennesker til tro på Jesus Kristus, og gjennom troen gi mennesker håp og fellesskap.

1. Korinterbrev 13 sier: «Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» Tro og håp gir kraft til bevegelsen. Kjærlighet blir til våre handlinger som gjør at vår bevegelse kan forandre menneskers liv.

Tro

Håp

Kjærlighet