Utsatte barn og familier

Når du gjør noe for andre, gjør det også noe med deg. Mange familier har et lite nettverk, og ekstra utfordringer i hverdagen. På ulike måter ønsker vi å bidra til å redusere belastninger og stress i familien, og å være en støtte for barn og foreldre ut fra deres behov. Vil du bidra i å gi mennesker fremtid og håp?

Det kan være: Familier som trenger støtte i foreldrerollen; praktisk hjelp i hverdagen; familier med lite nettverk; familier som «faller mellom flere stoler».

Vi i samarbeidsgruppen representerer noe av det arbeid som blir gjort i Kristiansand og ønsker du å bli involvert, ta gjerne kontakt med oss. Vi ønsker også på denne websiden å synliggjøre bredden av arbeidet som skjer i Byen vår.

Ta gjerne kontakt for å høre mer om hva vi driver med og hvordan vi kan samarbeide:

Disse er med:

Torill Holtan

Frelsesarmeen

Hilde Lam

Home-Start Familiekontakten

Margrete Møll

Ressurssenteret Unik

Har du spørsmål kontakt oss på mail. Vi videreformidler spørsmålene til de som kan svare på de.