Agenda

I rapporten skriver vi at kirkens troverdighet er avhengig av at den tar del i og møter byens sosiale utfordringer. Kirkens fotavtrykk i denne verden er nettopp tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten. Når vi nedenfor setter en agenda for hva alle kristne skal gjøre sammen for å Bevege Kristiansand, gjør vi det med en forståelse av at mye blir gjort allerede. Vi er likevel overbeviste om at sammen kan vi gjøre mer.

I vår oppsummering og utfordring ønsker vi først å komme med noen forslag til tiltak med fokus på kjærligheten, de sosiale utfordringene. Mange av tiltakene handler om hvordan vi kan være med å styrke de sosiale og strukturelle ressursene rundt enkeltmennesker og familier i Kristiansand.

Det dekker ikke alt. Et fokus på disse områdene vil være et første steg. På flere av disse områdene finnes det tiltak allerede. Vi håper at dette kan være en oppmuntring og oppfordring til å fortsette, samtidig ønsker vi hele tiden å spørre oss: «Kan vi gjøre mer? Kan vi gjennom økt samhandling og koordinering av gode tiltak nå enda flere?».

Våre forslag til viktige fokusområder:

Din neste kan være

en sosialt utsatt familie.

Rekruttering av fosterhjem og besøkshjem
Kursing og veiledning for par og foreldre
Aktiviteter og hverdagsstøtte for utsatte småbarnsfamilier
Matutdeling og tilbud om praktisk hjelp
Din neste kan være

ensom.

Inkluderende aktiviteter for ungdom
Sosiale aktiviteter rettet mot ensomme voksne
Støttetiltak for personer som har gjennomgått skilsmisse
Din neste kan være en flyktning eller innvandrer

som trenger inkludering.

Grupper for veiledningstiltak for innvandrere
Sosial inkludering av innvandrere
Jøbbsøkerkurs
Norskkafé / Norskkurs