kirke

Beveg Kristiansand har satt ned en arbeidsgruppe som arbeider i forhold til ukrainske flyktninger. Vi ønsker å oppdatere oss på hva som skjer i din kirke. Nedenfor finner du de ÅPNE KIRKENE som har har eller planlegger arbeid mot ukrainere. Vi har fordelt de på bydeler og utfordrer dere til å gå sammen i bydelene om hvordan dere på best mulig måte kan hjelpe. Du finner også mer informasjon nedenfor om kontaktpersoner i Beveg Kristiansand. Om din kirke ikke er på listen, så er det først og fremst mangel på kunnskap fra vår side, og vi oppfordrer deg til å sende inn informasjon til oss.

Under ARRANGEMENTSKALENDER finner du blant annet hvem som har gudstjeneste tolket til ukrainsk (russisk) og ulike tiltak som vi er blitt informert om. Har dere arrangement rettet mot flyktninger fra Ukraina, send oss gjerne en mail.

Under TIPS OG RÅD finner du erfaringer som er gjort ved å være en kirke som har begynt å arbeide med flyktningene fra Ukraina. Her kan det være mye nyttig informasjon å ta med seg.

Oversikt over åpne kirker

Nedenfor finner du de kirkene med lokaler som er mulig å bruke eller har aktiviteter rettet mot innvandrere og flyktninger. Her finner du også kontaktpersoner til de ulike kirkene. Vi har delt opp i seks områder og arbeider med å skape relasjoner lokalt mellom de ulike menigheter som er engasjert i arbeid mot ukrainere. Dersom din kirke ikke er her, eller du ønsker å endre på informasjonen, kan du gjøre det ved å fylle ut skjemaet ÅPNE KIRKER.

Kristiansand sentrum

Klikk på den enkelte menigheten for å få opp mer info

Kontaktpersoner
Mogens Albaek - Leder
Kontakt:

Ressurser
Rådgivingstjeneste for flyktninger; åpent hus; kurs for frivillige; besøkstjeneste; språkgrupper; m.m.

Kontaktpersoner
Fred Henry Berg - Domprost
Kontakt:

Kristin Haugen
Kontakt:

Solomon Johannes Wako - Internasjonal prest
Kontakt:

Ressurser
Velkomstsenter; Kompetanse overfor mennesker i krise; åpent kirkerom i Domkirken

Kontaktpersoner
Jan Kjosavik
Kontakt:

Ressurser
Tjenlige lokaler; integreringsarbeid, frimat; servicekontakt

Kontaktpersoner
Kari Klingsheim
Kontakt:

Ressurser
Tjenlige lokaler; menighetsaktiviteter; kompetanse på integrering

Kontaktpersoner
Joachim Tengesdal
Kontakt:

Ressurser
Lokaler til disposisjon; frivillighet til praktisk arbeid

Kontaktpersoner
Torleif Haugland - Diakonmedarbeider
Kontakt:

Kristin Haugen
Kontakt:

Ressurser
Tjenlige lokaler; frikafe; frimat; kirkerom, frikontakt partallsonsdager 14:30-17:00; ukrainsk gudstjeneste på lørdager

Kontaktpersoner
Geir Johannessen - Pastor
Kontakt:

Ressurser
Tjenlige lokaler; flotte kafeer og mange rom til benyttelse

Kontaktpersoner
Erik Albert
Kontakt:

Ressurser
Tjenlige lokaler; Dreieskiva kafé og fritidshus; åpen barnehage med ansatt fra Ukraina.

Søgne og Songdalen

Klikk på den enkelte menigheten for å få opp mer info

Kontaktpersoner
Daniel Kolltveit
Kontakt:

Ressurser
Gudstjeneste med tolkning til ukrainsk og ukrainsk søndagsskole; ulike arbeid rettet mot ukrainere, blant annet besøk på asylmottak; åpent hjelpesenter på Tangvall (ukedager kl. 10.00 - 14.00)

Kontaktpersoner
Stig Egeland
Kontakt:

Jan Harald Hansen
Kontakt:

Ressurser
Høvelig lokaler; bra barne- og ungdomsarbeid; åpent hus; integreringsarbeid

Kristiansand nord

Klikk på den enkelte menigheten for å få opp mer info

Kontaktpersoner
Liv Turid Blesvik - Sogneprest
Kontakt:

Ressurser
Tjenlige lokaler; ulike aktiviteter; åpen barnehage; formiddagstreff

Kristiansand vest

Klikk på den enkelte menigheten for å få opp mer info

Kontaktpersoner
Tove Iren Sannes
Kontakt:

Ressurser
Åpen barnehage tirsdag, onsdag og torsdag kl 0900-1430; Hjerterommet, gratis klær og sko

Kontaktpersoner
Stein Vegard Antonsen - Pastor
Kontakt:

Ressurser
Tjenlige lokaler; kafé; åpen barnehage

Kristiansand øst

Klikk på den enkelte menigheten for å få opp mer info

Kontaktpersoner
Stian Hansen - Pastor
Kontakt:

Ressurser
Tjenlige lokaler; frimat; tilgjengelig for åpen barnehage eller annet

Kontaktpersoner
Rigmor Angell Stakkeland
Kontakt:

Ressurser
Tjenlige lokaler; åpen barnehage én dag i uken

Kontaktpersoner
Roy Elling Foss - Pastor
Kontakt:

Ressurser
Tjenlige lokaler; stort barne og ungdomsarbeid

Vennesla

Klikk på den enkelte menigheten for å få opp mer info

Kontaktpersoner
Anne Honnemyr
Kontakt:

Ressurser
Tatt imot flyktninger i kirken; vennskapsfamilier og samlinger i forbindelse aktiviteter i kirken

Kontaktpersoner fra Beveg Kristiansand arbeidsgruppe

Oppdatering fra Kristiansand kommune

Kristiansand kommune kommer stadig med ny informasjon. Kristin holder kontakt med Kristiansand kommune og vil formidle informasjon både fra kommunen til Beveg Kristiansand-nettverket og fra Beveg Kristiansand til kommunen. Den som har aktuell informasjon å komme med, eventuelt har spørsmål, bes kontakte henne.

Kontaktperson:
Kristin Haugen ✉

Veiledning og samtaletjenester
mental helse

Hvis du, eller noen du kjenner, trenger noen å snakke med, så setter vi deg i kontakt med en samtaletjeneste. Vi tilbyr også veiledning til familier. Trenger noen av dine ukrainske venner lege, tannlege eller annen helsehjelp, så ta kontakt.

Kontaktpersoner: 
Maria Engervik ✉
Jan Terje Omdal ✉

Vertskapshjem

Kanskje har du blitt vertskap for en ukrainsk familie og har spørsmål, eller ønsker å snakke med noen som har erfaring med det samme. Send en mail til oss, så sender vi informasjon om personer du kan kontakte for å få overført erfaringer.

Kontaktperson:
Øivind Augland ✉

Vertskapskirke

Flere og flere menigheter er nå engasjert i forhold til de flyktningene som kommer til Kristiansand. Er dere en kirke som har aktivitet inn mot flyktninger, så registrer arbeidet dere har her på Beveg Kristiansand sine nettsider. Kontakt oss gjerne om dere har spørsmål.

Kontaktperson:
Øivind Augland ✉