Økonomi

Denne ressursgruppen representerer ledere innen næringsliv og organisasjon som ønsker å kunne tilby kurs og veiledning innenfor økonomi og økonomistyring. De ønsker å kunne tilby kirker og forsamlinger kurs internt, men også å invitere til kurs eksternt i regi av Beveg Kristiansand. Skal vi være med å bevege familier ut av fattigdom er dette et av de viktigste områdene å adressere.

Disse er med:

Geir Grindland

Geir Grindland

Andreas Øen Tufteskog

Anders Øen Tufteskog

Ole Lunde

Ole Lunde

Har du spørsmål kontakt oss på mail. Vi videreformidler spørsmålene til de som kan svare på de.