Utsatt Ungdom

Denne ressursgruppen representerer ledere fra ulike sammenhenger som arbeider med utsatt ungdom i byen. De har førstehåndskjennskap til det som skjer på byen blant tenåringer og ungdom og ønsker være ressurs inn mot ungdomsarbeidere i de ulike forsamlinger og kirker i byen vår. De ønsker både å informere og mobilisere for at byen blir et godt sted for unge å vokse opp.

Disse er med:

Johan Berntsen

Johan Berntsen

Maria Engervik

Maria Engervik

Jens Kåre Lindal

Jens Kåre Lindal

Har du spørsmål kontakt oss på mail. Vi videreformidler spørsmålene til de som kan svare på de.