Beveg Kristiansand

Beveg Kristiansand er en bevegelse som ønsker å mobilisere og inspirere kristne til å stå sammen om å arbeide for «byens beste». Vi står sammen om nestekjærligheten og vårt felles mål om å gjøre byen til et godt sted å bo for alle på tross av våre forskjeller.  Beveg Kristiansand ønsker å være en bevegelse og jobber ut fra stikkordene: Analyse, agenda og arena.

Analyse

Gjøre analyse av kirkelig virkelighet, byens sosiale utfordringer og hvordan kirkens medlemmer tar samfunnsansvar.

Agenda

Inspirere og engasjere til samhandling rundt de behov som finnes i byen og i fellesskap sette agenda og ta initiativ for å møte byens behov.

Arena

Skape arenaer der ledere i kirke, organisasjon, nærings- og samfunnsliv kan engasjeres i forhold til den agenda som blir utformet.