Integrering av innvandrere og fremmedkulturelle

Denne ressursgruppen representerer et bredt utvalg av ledere som i sine sammenhenger arbeider med integrering av innvandrere og fremmedkulturelle. De har førstehåndskjennskap til det som skjer på byen, oversikt over arbeid i de ulike menighetene, samt de utfordringer og behov som finnes i byen, og ønsker være ressurs inn mot de ulike forsamlinger og kirker i byen vår. De ønsker både å informere og mobilisere for at byen blir et godt sted for mennesker fra andre kulturer å komme til og vokse opp i.

Disse er med:

Jan Kjosavik

Jan Kjosavik

Kari Klingsheim

Kari Klingsheim

Mogens Albæk

Mogens Albæk

Solomon Yohannes Wako

Solomon Wako

Har du spørsmål kontakt oss på mail. Vi videreformidler spørsmålene til de som kan svare på de.