hjem

Kristiansand kommune har gått ut og spurt innbyggerne om å få leie boliger eller hybler. Har du den muligheten kan du gå inn og registrere deg her. Det kommer flere flyktninger hver uke til Kristiansand og vi utfordrer deg fortsatt på å kunne åpne ditt hjem for noen. Er dette deg, ber vi deg fylle ut skjema for ÅPNE HJEM.

Flere tatt i mot flyktninger i sitt hjem. Nedenfor finner du viktig informasjon fra KOMMUNEN om prosessen som skjer når du tar imot flyktninger i ditt hjem. Vi vil under TIPS OG RÅD legge ut erfaringer fra hjem i Kristiansand som har tatt imot ukrainere den siste måneden.

Beveg Kristiansand har satt ned en arbeidsgruppe. Nedenfor finner du kontaktpersoner på ulike områder som kan være behjelpelige om du har spørsmål.

Den informasjonen du gir, blir behandlet på følgende måte

  • Du blir en del av Beveg Kristiansand sin database, slik vi hurtig kan sende ut informasjon til deg når noe skjer. Informasjonen blir ikke gitt videre til andre.
  • Om kommunen har behov sender vi deg informasjon om hvem du kan kontakte
  • Om flyktninger kommer til en menighet i din bydel, vil du få informasjon. Du står selv fritt til å tilby din hjelp
  • I den grad vi evner, vil vi skaffe til veie ressurser, veiledning, tips og nettverk som gjør at du får hjelp til å møte utfordringene som kan oppstå med å ha flyktninger i ditt hjem

Kontaktpersoner fra Beveg Kristiansand arbeidsgruppe

Oppdatering fra Kristiansand kommune

Kristiansand kommune kommer stadig med ny informasjon. Kristin holder kontakt med Kristiansand kommune og vil formidle informasjon både fra kommunen til Beveg Kristiansand-nettverket og fra Beveg Kristiansand til kommunen. Den som har aktuell informasjon å komme med, eventuelt har spørsmål, bes kontakte henne.

Kontaktperson:
Kristin Haugen ✉

Veiledning og samtaletjenester
mental helse

Hvis du, eller noen du kjenner, trenger noen å snakke med, så setter vi deg i kontakt med en samtaletjeneste. Vi tilbyr også veiledning til familier. Trenger noen av dine ukrainske venner lege, tannlege eller annen helsehjelp, så ta kontakt.

Kontaktpersoner: 
Maria Engervik ✉
Jan Terje Omdal ✉

Vertskapshjem

Kanskje har du blitt vertskap for en ukrainsk familie og har spørsmål, eller ønsker å snakke med noen som har erfaring med det samme. Send en mail til oss, så sender vi informasjon om personer du kan kontakte for å få overført erfaringer.

Kontaktperson:
Øivind Augland ✉

Vertskapskirke

Flere og flere menigheter er nå engasjert i forhold til de flyktningene som kommer til Kristiansand. Er dere en kirke som har aktivitet inn mot flyktninger, så registrer arbeidet dere har her på Beveg Kristiansand sine nettsider. Kontakt oss gjerne om dere har spørsmål.

Kontaktperson:
Øivind Augland ✉