Styringsgruppen

Styringsgruppen i Beveg Kristiansand består per i dag av 10 personer som har overordnet ansvar for å lede Beveg Kristiansand i henhold til organisasjonens selvforståelse, visjon og strategi. Styringsgruppen tilstreber å ha representanter fra bredden i både kirke- og samfunnsliv.
Styringsgruppen møtes kvartalsmessig til en 2-3 timers samling og medlemmer av gruppen spørres for 3 år med et perspektiv på 6 år.

Styringsgruppens ansvarsområder er å

  • initiere, gjennomføre og oppdatere analyser som kan tjene Beveg Kristiansand sin hensikt
  • tydeliggjøre agendaområder og sikre progresjon i forhold til de mål som settes gjennom AU og de ulike samarbeidsgruppene som er igangsatt
  • ha ansvar for å gjøre økonomiske og menneskelige ressurser tilgjengelige for vedtatt satsing
  • oppnevne AU og ansette daglig leder

Styringsgruppen oppnevner selv sin leder og nedsetter egen valgkomite og andre komiteer som de ser nødvendige for å utføre sitt oppdrag.

Jarle
Råmunddal

Hovedpastor i
Randesund misjonskirke

Ole
Lunde

Næringslivsleder i
Kristiansand

Fred Henry
Berg

Domprost i
Kristiansand domkirke

Anette
Gausdal

Leder for
Blå kors chat-senter

Rune
Tobiassen

Hovedpastor Østsida Frikirke
Leder for Fellesmøtene

Ane Ugland
Albæk

Menighetsrådsleder St. Angar menighet
Førsteamanuensis UIA

Jørgen
Kristiansen

Tidligere varaordfører i
Kristiansand kommune

Silje Wik
Vesterfjell

Diakon i
Kristiansand domkirke

Øyvind
Valvik

Hovedpastor i
Filadelfia Kristiansand

Øivind
Augland

Hovedpastor i
Hånes frikirke